Abonament total

Modalitat d'accés en tot l'horari d'obertura del servei.

 

Infantil
 
(de 6 a 14 anys)

Titular

14,20 €/mes

Júnior 15 anys 15,00 €/mes
16 anys 16,00 €/mes
17 anys 17,00 €/mes

Jove 
(de 18 a 20 anys)

Titular

39,70 €/mes

2n familiar i posteriors

30,00 €/mes

Família nombrosa

25,80 €/mes

Adult
(de 21 a pensionista)

Titular

44,80 €/mes

2n familiar i posteriors

34,70 €/mes

Família nombrosa

29,10 €/mes

Gent Gran 
(pensionistes i discapacitats =>33%)

Titular

25,50 €/mes

2n familiar i posteriors

19,40 €/mes

Universitari

Titular

34,70 €/mes

Carrer Estronci, 60, 08906 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 402 40 10 - Correu: infopmsf@l-h.cat