Semestral/Anual

L'abonat pot optar entre liquidar 6 o 12 mesos en una única quota molt avantatjosa amb grans descomptes. Aquest tipus d'abonament només és vàlid per a la modalitat total, donant dret a la utilització de les instal·lacions sense límits d'horaris ni de dies segons el calendari i l'horari d'obertura de l'equipament.
 

 

semestral

anual

Infantil 
(de 6 a 14 anys)

78,20 €

142,10 €

Jove 
(de 18 a 20 anys)

218,30 €

396,90 €

Adult 
(de 21 anys a pensionista)

250,10 €

454,70 €

Gent Gran 
(pensionistes i 
discapacitats =>33%

142,40 €

258,80 €

Carrer Estronci, 60, 08906 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 402 40 10 - Correu: infopmsf@l-h.cat