Entrades puntuals
Oferim la possibilitat d'adquirir entrades puntuals per accedir a les nostres instal·lacions, amb dret a totes les activitats, serveis i espais inclosos en la quota.


     Infantil:

5,50 €

Junior:

7,40 €

Adult:

7,40 €

Gent Gran:

5,50 €


Els menors de 18 anys que no vinguin amb el seu pare, mare o tutor hauran de portar complementat el formulari d’autorització de menors (menú de l’esquerre), fotocòpia del DNI de la persona autoritzada, DNI del menor o llibre de família i DNI de l’acompanyant.
Carrer Estronci, 60, 08906 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 402 40 10 - Correu: infopmsf@l-h.cat