Requisits d'inscripció

Documentació necessària


 • 1 fotocòpia del DNI.
 • 1 fotocòpia del primer full d'una llibreta d'estalvis o d'un compte corrent que acrediti la titularitat de l'abonat o l'abonada, a fi de carregar-hi la quota mensual d'abonament. També caldrà presentar-ne fotocòpia en cas de canvi de domiciliació bancària.
 • El comprovant de l'ingrés de les despeses de formalització de l'abonament i/o els serveis, si escau (sempre que el pagament no es faci amb targeta de crèdit).
 • El jove de 14 anys necessitarà una autorització del pare/mare o tutor només per accedir a la piscina, però hauran d'anar acompanyats d'una persona adulta per anar a la sala de fitness, on només podran fer exercicis cardiovasculars.
 • El joves de 15, 16 i 17 anys necessitarà una autorització del pare/mare o tutor només per accedir a la sala de fitness, on podran fer qualsevol mena d'esport, però únicament podran fer exercicis de tonificació sota supervisió tècnica.
 • Per tenir dret als diferents descomptes d'abonament, segons la condició familiar i/o situació personal, caldrà tenir en compte el lliurament de la documentació justificativa, segons cada cas:
 •  
 • Certificació de la condició de pensionista
 • Certificació de la condició de família nombrosa
 • Certificació de la condició de cònjuge i/o parella de fet
 • Certificació de la condició de tutor, si escau
 • Altres certificacions (consulteu a recepció)
(*) La Direcció podrà modificar la forma de pagament segons les necessitats del servei.
Carrer Estronci, 60, 08906 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 402 40 10 - Correu: infopmsf@l-h.cat