Formalització de l'abonament
La primera quota del control mèdic esportiu, es fara efectiva a l'entitat bancària que s'hi indiqui, amb el full d'ingrés corresponent que es facilitarà a la recepció, o mitjançant targeta de crèdit. A partir de la segona mensualitat, el cobrament de les quotes es farà per domiciliació bancària, segons les dades facilitades prèviament.

(*) La Direcció podrà modificar la forma de pagament segons les necessitats del servei.
Carrer Estronci, 60, 08906 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 402 40 10 - Correu: infopmsf@l-h.cat